บริษัท เจมส์ จูปิเตอร์ ทราเวล จำกัด 02-915-8815

 บริการจัดนำเที่ยว ทั่วประเทศ

 บริการ รถเช่า รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 

      รถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่นั่ง 40 ที่ นั่ง, 50 ที่นั่ง

      รถบัส พัดลม พร้อมเครื่องเสียง ไฟเทค สุดจ๊าบ

 บริการ จองห้องพัก ทั่วประเทศ

 บริการ ตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน : เส้นทางใน             ประเทศ , ต่างประเทศ

 บริการ จัดแพคเกจ ทัวร์ (ตั๋ว + ห้องพัก) ทั้งใน 

         และ ต่างประเทศ